Gıda Mühendisleri Derneği > Yazılar > Basında Biz > 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü Basın Açıklaması
Yayınlayan: admin
Kategori: Basında Biz

7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü Basın Açıklaması

‘SAĞLIKLI YARINLAR İÇİN BUGÜN GÜVENİLİR GIDA’

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Aralık 2018`de alınan kararla, her yıl 7 Haziran`ın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır. Gıda güvenliğini sağlamak için kurumların, üreticilerin ve tüketicilerin birlikte çalışmaları şarttır.  Gıda kaynaklı risklerin önlenmesine, tespit edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olmak, Bu özel günün, gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratması, tüketicilere, üreticilere ve devletlere bu konuya odaklanmak için bir fırsat oluşturması bekleniyor.

Gıda güvenliği; tarladan sofralarımıza kadar gelen her ürünün, üretiminin her aşamasında gerekli kontroller yapılmış, sağlıklı ve güvenilir ürünlerin temin edilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak artan gıda ihtiyacı, gıda üreten işletmelerin yeterli hijyenik ve teknolojik koşullara uygun olmaması, gıda denetimleri konusunda yasal ya da uygulamaya yönelik yetersizlikler; gıdaların sağlıksız olarak, yeterli önlemler alınmadan tüketiciye sunulması soruna yol açmaktadır. Tüketicilerin sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi ve bu şekilde toplum sağlığının korunabilmesi, gıdaların üretim ve pazarlama aşamalarında hijyen koşullarına ve ilgili mevzuat kurallarına eksiksiz uyulması ile doğrudan ilişkilidir. Son dönemde denetimler ne kadar artmış olsa da gıda terörü, taklit ve tağşiş gibi sorunlarla karşılaşmaktayız. Bunun önüne geçilmemesi durumunda çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamız kaçınılmaz olur.  Bunun için gıda üreten, işleyen, depolayan ve satan her işletmenin her aşamasının etkin bir şekilde denetlenmesi gerekir. Kamu sağlığının korunabilmesi adına gıda güvenliğinin sağlanması zorunluluktur “gıdanın güvencesi ise gıda mühendisidir”, bu vesile ile gıda mühendisliğinin sektördeki öneminin anlaşılması gerekmektedir.

Gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunmasında birincil sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığına aittir. Bakanlık bunu sağlayacak yasal düzenlemelerin oluşturulması, mevcut boşlukların giderilmesi ve yasal mevzuatın uygulanmasına dönük etkin denetimler gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Esasında gıda güvenliğinin sağlanması ve gıda denetimlerinin yapılması iki farklı yolla sağlanmaktadır. Birincisi, özel sektörde işletmelerde, istihdamı zorunlu personel ismiyle istihdam edilen başta gıda mühendisleri ve diğer teknik meslek gruplarıyla yapılan iç denetim; ikincisi, Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde görev alan resmi kontrolleri yapan gıda kontrol görevlilerince yapılan resmi denetimler.

Bu noktada özellikle şunu ifade etmek gerekir, özel sektörde istihdamı zorunlu personel olarak görev yapan meslektaşlarımız, görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirememekte ve sözleşmelerinde yazan ücretleri tam alamamaktadırlar ve etkin bir iç denetim yapamamaktadırlar. Diğer taraftan istihdamı zorunlu personel çalıştırmak zorunda olmayan küçük ölçekli işletmelerin önemli bir kısmı teknik bilgiden yoksun ve yasal mevzuattan yeterince haberdar değil, hal böyle olunca bilinçli yada bilinçsiz bir şekilde gıda güvenliğine aykırı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu işletmelerin de iç denetim mekanizmasına dahil edilmesi gerekmektedir. Bu noktada gıda bilimi alanında eğitim almış ve yetişmiş binlerce gıda mühendisi meslektaşımız hem özel sektörde hem de kamuda görev beklemektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması, dolayısıyla halk sağlığının güvence altına alınması anlamında gıda mühendisliğinin büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Özel sektörde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve artırılması kamuda ise daha fazla istihdam edilmesi durumunda gıda güvenliği anlamında Ülke olarak ciddi bir mesafe kat edeceğimize inanıyoruz.

Sıhhat ve afiyetle sürdüreceğimiz bir yaşamın yolu “Güvenilir Gıda” lardan geçmektedir.

Bu vesile ile 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü’nü kutluyoruz.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur

Gıda Mühendisleri Derneği

Yazar: admin
asd

Bir cevap yazın