Misyonumuz

  • Gıda ve mühendislik alanlarında bilimsel-mesleki çalışmalar ve yayımlar yaparak bunları toplumun tüm kesimlerine duyurmak,​
  • Çok disiplinli hale gelen gıda güvenliği kavramı ve hizmetlerinin önemini topluma benimsetmek,
  • Meslek ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek meslek elemanlarını ve toplumu gelişmelerden haberdar etmek, bilgilendirmek,
  • Meslektaşlar arasında dayanışma ve uyumu sağlamak,
  • Mesleki ahlak ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,
  • Gıda ve ilgili alanlarda milli ve milletlerarası kuruluşlarla iş birliği içine girerek çalışmalarımızı dünya geneline yaymak,
  • Gıda mühendisliği & gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda kamu kurum ve özel kuruluşlara rehberlik etmek,
  • Yurt içinde ve yurt dışında gerek kamu ve kuruluşlarında, gerekse özel firmalarda yapılacak olan araştırma ve faaliyetlere danışmanlık, rehberlik, gözetim, denetim ve organizasyon hizmeti vermek ve işbirliği yapmak.

Vizyonumuz

Gıda ve mühendislik alanlarında; gıda mühendisliği  mesleğinin prensipleri ve teknikleri çerçevesinde katılıma, paylaşıma ve ekip çalışmasına dayalı bir anlayışla gıda mühendisliği  dünyasına öncülük etmek