Gıda Mühendisleri Derneği > Yazılar > Basında Biz > Dünya Gıda Günü Basın Açıklaması
Yayınlayan: admin
Kategori: Basında Biz

Dünya Gıda Günü Basın Açıklaması

Bu sene 16 Ekim 2021 tarihinde 41’incisi gerçekleştirilecek olan Dünya Gıda Günü, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kuruluşunun 76’ncı yıl dönümüdür. 150 farklı ülkede yapılan açlık yürüyüşü, sergiler, konserler, maratonlar gibi etkinlikler bu özel günü BM takviminin en önemli ve en ünlü günü haline getiriyor. Ayrıca sosyal yardımlar için yapılan çeşitli faaliyetler hükümetleri, medyayı, iş dünyasını ve halkı bir araya getiriyor. Sağlıklı beslenmeyi teşvik etmesinin yanı sıra dünyadaki açlık sorununun çözüme kavuşmasını, gıda israfını, gıda üretim-tüketim yerlerinde hijyen ve sanitasyonun sağlanmasını ve iklim değişikliğinin tarımsal üretime zararlı etkisinin çözümünü amaçlıyor.

Tüm dünyada 200 milyonu beş yaşın altındaki çocuklar olmak üzere yaklaşık 1 milyar insan açlık çekmektedir. Her yıl 10 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle 5 yaşına gelmeden ölmektedir. Açlığa karşı birlik olmak; devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün açlık, aşırı yoksulluk ve yetersiz beslenme ile mücadele etmek üzere müşterek hareket etmesi bir zorunluluktur. Çünkü açlık bir insanlık utancıdır. Güvenli ve yeterli gıdaya ulaşım evrensel bir insan hakkıdır.

Diğer taraftan, aşırı beslenme ve obezite sorunu ise insanlığın en büyük problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezitenin küresel ekonomiye etkisi yaklaşık 2 Trilyon Dolar iken, dünyada 700 Milyon obez ve 2,3 Milyar fazla kilolu insan olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul etmektedir. Bir yandan açıkla boğuşan ve ölümle yüzleşen insanlar varken bir yandan da obezitenin küresel çapta giderek ağır sorunlar oluşturması gıdaya ulaşmada adaletsizliğin ne derece insanlık sorunu olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Gıda Günü temasında da belirtildiği gibi; gıda güvenliğine yönelik atılacak adımlar insanlığın geleceğini kurtaracaktır.

2021 yılında Dünya Gıda Günü için “Attığımız adımlar geleceğimizdir-Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam” teması belirlendi. Bu yıl Dünya Gıda Günü, daha iyi beslenme, daha iyi çevre, daha iyi yaşam, sürdürülebilir gıda-tarım sistemlerine dönüşümün desteklenmesi gerekliliği konusunda farkındalıkları artıracak. Herkesin güvenli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilmesi için ilgili sektörlere seslenilecek. 23 Eylül 2021’de düzenlenen BM Gıda Sistemleri Zirvesi’nde daha sağlıklı, daha sürdürülebilir ve daha eşitlikçi gıda sistemleri için 17 sürdürülebilir kalkınma amacı belirtiliyor. Bu konuda herkesin birlikte çalışması gerektiği yönünde dünyaya çağrıda bulunuyor.

Hem ülkemizde ve hem de evrensel boyutta gıdaya ulaşma hakkının adil bir biçimde tesis edilmesi için politikalar üretmek ve bunun sürekliliğini sağlamak hükümetler, tüm seviyede ki eğitim kurumları, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları nezdinde görev addedilmelidir.

Bu bilinçle, Gıda Mühendisleri Derneği olarak 81 ilde çalışmalarımız devam etmektedir.

Güvenilir, yeterli gıdaya ulaşımın bir insan hakkı olarak görüldüğü, israfın önüne geçilerek maddi kayıpların da engellendiği, gerek gıda yoksunluğundan gerekse bilinçsiz tüketimden kaynaklı sağlık sorunlarının son bulduğu, adil paylaşımın hâkim olduğu yarınlar için biz Gıda Mühendisleri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur

Gıda Mühendisleri Derneği

Yazar: admin

Bir cevap yazın

1 Yorum